Your browser does not support JavaScript! آموزش رایگان برنامه نویسی در سینیور sinior - بخش ششم اموزش جی کوئری موبایل – برسی و نحوه استفاده از Popup ها

برنامه نویسی حرفه ای را با سینیور آغاز کنیدورود کاربرانلینک دوستان

نويسنده :evilبخش ششم اموزش جی کوئری موبایل – برسی و نحوه استفاده از Popup ها

در این بخش از اموزش به برسی نحوه استفاده از Popup در جی کوئری موبایل خواهیم پراخت.


پاپ اپ ها برای نمایش متن های کوچک، عکس، نقشه و دیگر محتوا ها بسیار محبوب است و به راحتی میتوان از ان در صفحه ها استفاده کرد.
برای ساختن یک Popup کافی است که از یک تگ a و یک div استفاده کنید و در تگ a از خاصیت data-rel="popup"  و در div هم از خاصیت data-role="popup" استفاده کنید.

برای نمایش پاپ اپ کافی است که ادرس تگ a را برابر id ای که برای div در نظر گرفته ایم قرار دهیم تا به سادگی یک کلیک کاربر بتواند از پاپ اپ مورد نظر استفاده کند.
در تکه کد زیر نحوه استفاده از پاپ اپ مشخص شده است:

 

<a href="#myPopup" data-rel="popup" class="ui-btn ui-btn-inline ui-corner-all">Show Popup</a>

<div data-role="popup" id="myPopup">
  <p>This is a simple popup.</p>
</div>

 

کد خود را امتحان کنید.

برای اضافه کردن Padding و Margin اضافی به پاپ اپ کافی است کلاس "ui-content" را در Div استفاده کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

 

<div data-role="popup" id="myPopup" class="ui-content">


کد خود را امتحان کنید.

بستن پاپ اپ:

به صورت پیفرض پس از باز شدن یک پاپ اپ شما با کلیک در خارج از محدوده پاپ اپ و یا استفاده از کلید Esc میتوانید ان را ببندید. برای جلوگیری از این موضوع شما میتوانید از خاصیت data-dismissible="false"  استفاده کنید البته قابل ذکر است که این مورد پیشنهاد نمیشود و در حد امکان از ان استفاده نکنید.

همچنین شما میتوانید یک دکمه بستن به پاپ اپ خود در سمت چپ یا راست اضافه کنید برای این منظور کافی است که از خاصیت data-rel="back" در بدنه پاپ اپ قرار دهید و برای تعیین موقعیت دکمه از کلاس های css  استفاده کنید.

در زیر سه مثال برای هر سه مورد بالا اماده کرده ایم که میتوانید انها را امتحان کنید.

 

وضیحات مثال
دکمه بستن سمت راست امتحان کنید
دکمه بستن سمت چپ امتحان کنید
دکمه بدون بسته شدن با کلید خارج از محدوده پاپ اپ امتحان کنید

 

تعیین موقعیت پاپ اپ:

به صورت پیشفرض پاپ اپ باز شده بر روی دکمه خود خواهد بود و برای کنترل محل باز شدن پاپ اپ کافی است از خاصیت data-position-to در لینک استفاده شده برای پاپ اپ قرار دهید.
در اینجا سه راه برای مشخص کردن مکان باز شدن پاپ اپ برای شما اماده کرده ایم:

 

مقادیر خاصیت ها توضیحات
data-position-to="window" پاپ اپ در مرکز صفحه باز خواهد شد
data-position-to="#myId" پاپ اپ بر روی یک ای دی مشخص باز خواهد شد
data-position-to="origin" مقدار پیشفرض، پاپ اپ دقیقا در محل کلیک شده باز خواهد شد

 

<a href="#myPopup1" data-rel="popup" class="ui-btn" data-position-to="window">Window</a>
<a href="#myPopup2" data-rel="popup" class="ui-btn" data-position-to="#demo">id="demo"</a>
<a href="#myPopup3" data-rel="popup" class="ui-btn" data-position-to="origin">Origin</a>

 

کد خود را امتحان کنید.

انتقال پاپ اپ:

به صورت پیفرض هیچ گونه افکتی برای جابجایی پاپ اپ وجود ندارد ولی میتوانید به سادگی  با اضافه کردن خاصیت data-transition="value" که در قسمت خای قبل توضیح دادیم استفاده کنید و یک جلوه برای ظاهر شدن و محو شدن پاپ اپ خود اعمال کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

 

<a href="#myPopup" data-rel="popup" class="ui-btn" data-transition="fade">Fade</a>


کد خود را امتحان کنید.

پیکان پاپ اپ:

برای اضافه کردن یک پیکان به حاشیه پاپ اپ کافی است که از خاصیت data-arrow استفاده کنید. مقادیر این خاصیت عبارتن از: "l" برای سمت چپ، "t" برای بالا،  "r" سمت راست و "b" برای زیر پاپ اپ هستند که میتوانید از انها استفاده کنید.

به مثال زیر توجه کنید.

 

<a href="#myPopup" data-rel="popup" class="ui-btn">Open Popup</a>

<div data-role="popup" id="myPopup" class="ui-content" data-arrow="l">
  <p>There is an arrow on my LEFT border.</p>
</div>

 

کد خود را امتحان کنید.

پاپ اپ محاوره ای:

شما میتوانید به سادگی یک پنجره محاوره ای را به پاپ اپ اضافه کنید که شامل Header، Footer و محتوا باشد.

به مثال زیر توجه کنید:

 

<a href="#myPopupDialog" data-rel="popup" class="ui-btn">Open Dialog Popup</a>

<div data-role="popup" id="myPopupDialog">
  <div data-role="header"><h1>Header Text..</h1></div>
  <div data-role="main" class="ui-content"><p>Some text..</p><a href="#">some links..</a>
  <div data-role="footer"><h1>Footer Text..</h1></div>
</div>


کد خود را اتحان کنید.


عکس در پاپ اپ:

همچنین شما میتوانید به سادگی یک عکس را در پاپ اپ به نمایش در اورید برای این منظور لطفا به مثال زیر توجه کنید:

 

<a href="#myPopup" data-rel="popup" data-position-to="window">
<img src="skaret.jpg" alt="Skaret View" style="width:200px;"></a>

<div data-role="popup" id="myPopup">
  <img src="skaret.jpg" style="width:800px;height:400px;" alt="Skaret View">
</div>

 

کد خود را امتحان کنید.

توجه داشته باشید که پاپ اپ برای نمایش یک البوم کامل از عکس ها به طور مثال 500 عدد مناسب نیست ولی برای نمایش بزرگتر پند عکس گزینه عالی به شمار میرود.

پاپ اپ پوشاننده:


شما میتوانید رنگ پس زمینه صفحه ای که پاپ اپ در ان اجرا شده است را با خاصیت data-overlay-theme کنترل کنید.
به صورت پیشفرض رنگ صفحه شفاف است برای استفاده از یک رنگ روشن از خاصیت data-overlay-theme="a"  و برای استفاده از یک زنگ تیره از خاصیت data-overlay-theme="b" استفاده کنید.

به مثال زیر توجه کنید:

 

<a href="#myPopup" data-rel="popup">Show Popup</a>

<div data-role="popup" id="myPopup" data-overlay-theme="b">
  <p>I have a dark background behind me.</p>
</div>

 

کد خود را امتحان کنید.


مثالی دیگر برای استفاده از عکس ها:

 

<a href="#myPopup" data-rel="popup" data-position-to="window">
<img src="skaret.jpg" alt="Skaret View" style="width:200px;"></a>

<div data-role="popup" id="myPopup" data-overlay-theme="b">
  <img src="skaret.jpg" style="width:800px;height:400px;" alt="Skaret View">
</div>

کد خود را امتحان کنید.


کد خود را امتحان کنید.
 

 w3schools اموزش jQuery Mobile jQuery Mobile پاپ اپ ها در جی کوئری موبایل کار با پاپ اپ ها آموزش جی کوئری موبایل اموزش jQuery Mobile jQuery Mobile پاپ اپ ها در جی کوئری موبایل کار با پاپ اپ ها آموزش جی کوئری موبایل w3schools jQuery Mobile پاپ اپ ها در جی کوئری موبایل کار با پاپ اپ ها آموزش جی کوئری موبایل اموزش jQuery Mobile w3schools پاپ اپ ها در جی کوئری موبایل کار با پاپ اپ ها آموزش جی کوئری موبایل jQuery Mobile اموزش jQuery Mobile w3schools کار با پاپ اپ ها آموزش جی کوئری موبایل پاپ اپ ها در جی کوئری موبایل jQuery Mobile اموزش jQuery Mobile w3schools آموزش جی کوئری موبایل کار با پاپ اپ ها پاپ اپ ها در جی کوئری موبایل jQuery Mobile اموزش jQuery Mobile w3schools

مطالب مرتبط :

قسمت پانزدهم آموزش جی کوئری موبایل – بررسی و کار با فیلتر ها


در این قسمت از این آموزش قصد داریم تا به بررسی و نحوه استفاده از فیلتر ها در جی کوئری موبایل بپردازیم.

قسمت چهاردهم آموزش جی کوئری موبایل بررسی لیست های محتوا


در این بخش قرار است به بررسی و نحوه استفاده از لیست هایی بپردازیم که دارای یک ایکن ویک متن توضیح هستند پس با ما همراه باشید.

قسمت سیزدهم آموزش جی کوئری موبایل-اشنایی با لیست های نمایشی


در این قسمت از اموزش جی کوئری به بررسی و نحوه استفاده از کد های مربوط به لیست های نمایشی میپردازیم.

قسمت دوازدهم اموزش جی کوئری موبایل-بررسی Grid ها


در این قسمت از این اموزش قصد داریم به توضیح سیستم  Grid ها و نحوه استفاده از انها در جی کوئری موبایل بپردازیم.

بخش یازدهم آموزش جی کوئری موبایل – بررسی و کار با جداول


در این بخش از آموزش قرار است که به بررسی و نحوه استفاده جداول در جی کوئری موبایل بپردازیم پس با ما همراه باشد.

بخش دهم آموزش جی کوئری موبایل – بررسی و نحوه استفاده Collapsible


در این بخش از آموزش قصد داریم تا بررسی، معرفی و نحوه استفاده از Collapsible در جی کوری موبایل را بررسی کنیم.

بخش نهم آموزش جی کوئری موبایل – بررسی و کار با پنل ها


در این قسمت از اموزش جی کوئری موبایل قصد داریم تا به بررسی و نحوه استفاده از پنل ها بپردازیم.

بخش هشتم اموزش جی کوئری موبایل بررسی نوار ناوبری


در این قسمت از اموزش جی کوئری موبایل قرار است که نحوه استفاده از نوار ناوبری و اینکه برای چه مواردی از ان استفاده کنیم را بررسی کنیم.

 بخش هفتم اموزش جی کوئری موبایل – بررسی Toolbar 


در این اموزش به نحوه استفاده از Toolbar ها در جی کوئری موبایل میپردازیم.

بخش ششم اموزش جی کوئری موبایل – برسی و نحوه استفاده از Popup ها


در این بخش از اموزش به برسی نحوه استفاده از Popup در جی کوئری موبایل خواهیم پراخت.

بخش پنجم اموزش جی کوئری موبایل-کار با ایکون ها


در این بخش از اموزش قصد داریم نحوه استفاده از ایکون ها در دکمه ها را در فریم ورک جی کوئری موبایل به شما اموزش دهیم.

بخش پنجم آموزش jQuery Mobile  کار با دکمه ها


در این قسمت از اموزش به نحوه کار با دکمه ها و کلید ها در جی کوئری موبایل میپردازیم و در پایان این قسمت اشنایی کامل با کلید ها خواهید داشت.

آموزش jQuery Mobile بخش چهارم انتقال بین صفحات


در این اموزش قصد داریم به برسی نحوه انتقال بین صفحات در جی کوئری موبایل بپردازیم.

آموزش jQuery Mobile بخش سوم ساختن صفحه


با سلام خدمت کاربران وبسایت سینیور در این مطلب قرار است که به بررسی و آموزش jQuery Mobile بپردازیم پس با ما همراه باشید. 

آموزش jQuery Mobile - بخش دوم


با سلام خدمت کاربران وبسایت سینیور در این مطلب قرار است که به بررسی و آموزش jQuery Mobile بپردازیم پس با ما همراه باشید.

آموزش jQuery Mobile - بخش اول


با سلام خدمت کاربران وبسایت سینیور در این مطلب قرار است که به بررسی و آموزش jQuery Mobile بپردازیم پس با ما همراه باشید.

نظری بدهید
نام و نام خانوادگي :
ايميل شما :
وبسايت شما :
نظر شما :
سوال امنيتي:
4+9=