Your browser does not support JavaScript! آموزش رایگان برنامه نویسی در سینیور sinior - قسمت دهم آموزش آنگولار – بررسی HTML DOM 

برنامه نویسی حرفه ای را با سینیور آغاز کنیدورود کاربرانلینک دوستان

نويسنده :evilقسمت دهم آموزش آنگولار – بررسی HTML DOM 

در این قسمت قرار است که کاربرد HTML DOM  را در آنگولار بررسی کنیم.


آنگولار شامل دستوراتی برای اتصال داده های نرم افزار است و از خاصیت های HTML DOM   برای این منظور استفاده کیمند.

دستور ng-disabled:

با استفاده از این دستور شما میتوانید خواصیت های HTNL را فعال یا غیر فعال کنید که در مثال زیر ان را توضیح داده ایم:

 

<div ng-app="" ng-init="mySwitch=true">

<p>
<button ng-disabled="mySwitch">Click Me!</button>
</p>

<p>
<input type="checkbox" ng-model="mySwitch">Button
</p>

<p>
{{ mySwitch }}
</p>

</div>


کد خود را امتحان کنید.


توضیحات مثال:

دستور ng-disabled در این مثال دکمه را فعال وغیر فعال میکند.
دستور ng-model مقدار چک باکس را به mySwitch انتقال میدهد.


اگر مقدار mySwitch برابر با True باشد دکمه غیرفعال خواهد شد:

 

<p>
<button disabled>Click Me!</button>
</p>

 

و اگر مقدار mySwitch برابر با False باشد کلید فعال خواهد بود:

 

<p>
<button>Click Me!</button>
</p>

 

دستور ng-show:

این دستور به شما این امکان را میدهد تا عناصر HTML را فعال یا غیر فعال کنید.

 

<div ng-app="">

<p ng-show="true">I am visible.</p>

<p ng-show="false">I am not visible.</p>

</div>

 

کد خود را امتحان کنید.

دستور ng-show براساس مقدار کار میکند و شما میتوانید یک زمان مشخص را به ان اختصاص دهید:

 

<div ng-app="" ng-init="hour=13">

<p ng-show="hour > 12">I am visible.</p>

</div>


کد خود را امتحان کنید.

دستور ng-hide:


این دستور عناصر HTML را مخفی یا هم به نمایش میگذارد:

 

<div ng-app="">

<p ng-hide="true">I am not visible.</p>

<p ng-hide="false">I am visible.</p>

</div>


کد خود را امتحان کنید.
 

 w3schools اموزش انگولار آموزش AngularJS آنگولار AngularJS اموزش انگولار آموزش AngularJS آنگولار AngularJS w3schools آموزش AngularJS آنگولار AngularJS اموزش انگولار w3schools آنگولار AngularJS آموزش AngularJS اموزش انگولار w3schools AngularJS آنگولار آموزش AngularJS اموزش انگولار w3schools

مطالب مرتبط :

قسمت سیزدهم آموزش آنگولار-اعتبار سنجی فرم ها


در این قسمت از اموزش قصد داریم به بررسی اعتبار سنجی در آنگولار بپردازیم پس با ما همراه باشید.

قسمت دوازدهم آموزش آنگولار-بررسی فرم ها


در این قسمت اموزش به نحوه استفاده از فرم ها در انگولار میپردازیم

قسمت یازدهم آموزش آنگولار-بررسی رویداد ها


در این قسمت از آموزش آنگولار قصد داریم به بررسی چند رویداد بپردازیم پس با ما همراه باشید.

قسمت دهم آموزش آنگولار – بررسی HTML DOM 


در این قسمت قرار است که کاربرد HTML DOM  را در آنگولار بررسی کنیم.

قسمت نهم آموزش آنگولار – SQL در انگولار


در این قسمت از اموزش انگولار به بررسی نوع کار SQL در انگولار خواهیم پرداخت.

قسمت هشتم اموزش آنگولار نمایش اطلاعات در جدول


در این قسمت از اموزش قصد داریم که اطلاعات فراخوانی شده توسط آنگولار را در یک جدول نمایش دهیم.

قسمت هفتم اموزش آنگولار- اشنایی با $http


در این قسمت از اموزش آنگولار قرار است که با $http  در آنگولار اشنا شویم.

قسمت ششم آموزش آنگولار – اشنایی با فیلترینگ ها


در ایم قسمت از اموزش AngularJS قصد داریم به بررسی و توضیح فیلترینگ ها بپردازیم.

قسمت چهارم آموزش آنگولار-دستورات AngularJS 


در این قسمت از اموزش AngularJS  به برسی دستورات آنگولار میپردازیم.

قسمت سوم آموزش آنگولار اصطلاحات آنگولار


در این آموزش به برسی اصطلاحات موجود در آنگولار میپردازیم.

قسمت دوم معرفی آنگولار


در این اموزش به برسی و معرفی آنگولار خواهیم پرداخت.

آموزش آنگولار قسمت اول معرفی


با سلام خدمت تمامی کاربران وبسایت سینیور، در این آموزش ما به برسی AngularJS می پردازیم با ما همراه باشید.

نظری بدهید
نام و نام خانوادگي :
ايميل شما :
وبسايت شما :
نظر شما :
سوال امنيتي:
1+4=