Your browser does not support JavaScript! آموزش رایگان برنامه نویسی در سینیور sinior - معتبر سازی فرم ها در PHP5

برنامه نویسی حرفه ای را با سینیور آغاز کنیدورود کاربرانلینک دوستان

نويسنده :dmaonمعتبر سازی فرم ها در PHP5

این بخش ها به شما نشان می دهد تا چگونه فرم های PHP را با در نظر گرفتن امنیت پردازش نمایید. معتبر سازی مناسب از داده های فرم برای محافظت داده ها در برابر هکرها و اسپمرها بسیار مهم می باشد.

قوانین معتبر سازی برای ورودی های فرم بصورت زیر می باشد :

 

فیلد ها قوانین معتبر سازی
Name Required. + Must only contain letters and whitespace
E-mail Required. + Must contain a valid email address (with @ and .)
Website Optional. If present, it must contain a valid URL
Comment Optional. Multi-line input field (textarea)
Gender Required. Must select one

 

فیلد های متنی

فیلد های نام، ایمیل و وبسایت (در فرم صفحه ی اصلی) به صورت ورودی های متنی و فیلد توضیحات یک textarea می باشد. کد آن به صورت زیر می باشد :

Name:
E-mail:
Website:
Comment:

کلید های رادیویی

فیلدهای جنسیت به صورت کلید های رادیویی می باشد : 

Gender:
Female
Male

عنصر فرم

کد HTML آن به صورت زیر می باشد : 

 

">

 

زمانی که فرم ارسال می شود داده های آن به صورت متد post ارسال می شوند.

 

متغیر ["SERVER["PHP_SELF_$ چیست؟

این متغیر یک متغیرعمومی باشد که نام فایل صفحه ی جاری که در حال اجرا می باشد را بر می گرداند.

تابع htmlspecialchars چیست؟
این تابع کاراکتر های خاص را به کد های html تبدیل می کند. بدین معنا که کاراکتر هایی نظیر < و > را با lt& و gt& جایگزین می کند. این کار از حملات (Cross-site Scripting attacks) جلوگیری می کند.

enlightenedنکته : توجه داشته باشید تابع و متغیر بالا باید همراه هم بکار روند تا از حمله ی (Cross-site Scripting attacks) جلوگیری کنند.

به عنوان مثال زمانی که کاربر فیلد را به صورت زیر پر کند :

 

در صورتی که از تابع و متغیر بالا استفاده شود، ورودی به شکل زیر در می آید : 

<script>location.href('http://www.hacked.com')</script>

ما همچنین باید عملیات بیشتری را بر روی ورودی انجام دهیم :

   1- خالی کاراکتر های غیر ضروری مانند (فاصله اضافی, تب, خط جدید) با تابع ()trim

   2- حذف بک اسلش () با استفاده از تابع ()stripslashes

در آخر فایل php ما برای گرفتن ورودی ها به صورت زیر می باشد : 

// define variables and set to empty values
$name = $email = $gender = $comment = $website = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  $name = test_input($_POST["name"]);
  $email = test_input($_POST["email"]);
  $website = test_input($_POST["website"]);
  $comment = test_input($_POST["comment"]);
  $gender = test_input($_POST["gender"]);
}

function test_input($data) {
  $data = trim($data);
  $data = stripslashes($data);
  $data = htmlspecialchars($data);
  return $data;
}
?>

منبع : 

http://www.w3schools.com/php/php_form_validation.asp

 htmlspecialchars ["SERVER["PHP_SELF_$ تابع htmlspecialchars چیست؟ متغیر ["SERVER["PHP_SELF_$ چیست؟ معتبر سازی فرم ها در PHP5 w3schools ["SERVER["PHP_SELF_$ تابع htmlspecialchars چیست؟ متغیر ["SERVER["PHP_SELF_$ چیست؟ معتبر سازی فرم ها در PHP5 w3schools htmlspecialchars تابع htmlspecialchars چیست؟ متغیر ["SERVER["PHP_SELF_$ چیست؟ معتبر سازی فرم ها در PHP5 w3schools ["SERVER["PHP_SELF_$ htmlspecialchars متغیر ["SERVER["PHP_SELF_$ چیست؟ معتبر سازی فرم ها در PHP5 w3schools تابع htmlspecialchars چیست؟ ["SERVER["PHP_SELF_$ htmlspecialchars معتبر سازی فرم ها در PHP5 w3schools متغیر ["SERVER["PHP_SELF_$ چیست؟ تابع htmlspecialchars چیست؟ ["SERVER["PHP_SELF_$ htmlspecialchars w3schools معتبر سازی فرم ها در PHP5 متغیر ["SERVER["PHP_SELF_$ چیست؟ تابع htmlspecialchars چیست؟ ["SERVER["PHP_SELF_$ htmlspecialchars

مطالب مرتبط :

وارد سازی فایل ها در php5


دستور include یا require تمامی متن/کد/نشانه گذاری فایل مشخص شده را درون صفحه ای که از این دستورات استفاده کرده ایم، کپی می کند. این دستور به ما کمک می کند تا فایل های بسیار مفید خود را درون صفحه ی وب خود وارد کنیم. در این قسمت می خواهیم به بررسی این قابلیت بپردازیم، با ما همراه باشید

تاریخ و زمان در PHP


تابع ()date برای قالب دهی به تاریخ و زمان مورد استفاده قرار می گیرد. در این قسمت می حواهیم به بررسی این قابلیت در زبان php بپردازیم، با ما همراه باشید

آرایه های چند بعدی در PHP5


در این قسمت می خواهیم به بررسی آرایه های چند بعدی در PHP5 بپردازیم، یا ما همراه باشید

مثالی از فرم کامل در PHP


در این قسمت نشان می دهیم که چگونه مقادیر ورودی ها را وقتی کاربر بر روی دکمه ثبت کلید می کند، نگهداری کنیم. با ما همراه باشید

معتبر سازی E-mail و URL


در این قسمت به شما نشان می دهیم که چگونه رایانامه ، آدرس و ... را در PHP معتبر سازی کنید.

فیلد های اجباری فرم ها


در این قمست به شما نشان می دهیم تا چگونه فیلد های اجباری بسازید و در صورت نیاز پیام هایی را برای نشان دادن خطا به کاربر ایجاد کنید. با همراه باشید

معتبر سازی فرم ها در PHP5


در این قسمت و قسمت بعدی شما با معتبر سازی داده ها در زبان PHP آشنا می شوید، با ما همراه باشید  

مدیریت فرم ها در PHP5


متغیر های سراسری GET_$  و POST_$ برای جمع آوری داده ها استفاده می شود. با ما همراه باشید

متغیر های سراسری در PHP


متغیر های سراسری یا Superglobal در نسخه ی 4.1.0 PHP معرفی شده اند، این متغیر ها در تمام ناحیه ها در دسترس می باشند. دراین قسمت می خواهیم به بررسی این متغیر ها بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت پانزدهم : مرتب سازی آرایه ها درPHP


در این قسمت می خواهیم به بررسی مرتب سازی آرایه در PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت چهاردهم : آرایه ها در PHP


با استفاده از آرایه ها می توان چندین مقدار را در حافظه ذخیره کرد. در این قسمت می خواهیم به بررسی آرایه در زبان برنامه نویسی PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت سیزدهم : توابع درPHP


قدرت واقعی PHP از توابع آن می آید.PHP بیش از 1000 تابع از پیش ساخته شده دارد. در این قسمت می خواهیم به بررسی توابع و نحوه ی ایجاد توابع در زبان برنامه نویسی PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت دوازدهم : ساختار تکرارfor درPHP


با استفاده از این ساختار تکرارfor می توانید دستورات خود را با تعداد تکرار معین اجرا کنید. دراین قسمت می خواهیم به بررسی این ساختار بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت یازدهم : ساختار تکرار while در PHP


ساختار تکرار while یک بلوک مشخص از کدها را در صورتی که شرط مشخص شده true یا درست باشد اجرا می کند. در این قسمت می خواهیم به بررسی، آموزش و یادگیری این ساختار بپردازیم، با ما همراه باشید  

قسمت دهم : ساختار شرطی switch در PHP


switch برای انجام عملیات مختلف بر اساس شرایط مختلف استفاده می شود. در این قسمت می خواهیم به بررسی این ساختار شرطی بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت نهم : ساختارهای شرطی در PHP


ساختارهای شرطی برای انجام عملیات مختلف تحت شرایط مختلف بکار گرفته می شوند. در این قسمت می خواهیم به بررسی ساختار های شرطی در زبان برنامه نویسی PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت هشتم : عملگر ها در PHP


در این قسمت می خواهیم به بررسی عملگر ها در PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت هفتم : ثابت ها در PHP


ثابت ها مانند متغیر هایی هستند که یکبار تعریف می شوند و قابل تغییر نیستند. در این قسمت می خواهیم به بررسی ثابت ها در PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت ششم : کار با رشته ها در PHP


یک رشته ترتیبی از کاراکتر ها است مانند "!Hello world". در این قسمت می خواهیم به بررسی رشته ها در زبان php  بپردازیم، با ما همراه باشید

قسمت پنجم : انواع داده ها


متغیر ها می توانند انواع مختلفی از داده ها را ذخیره نمایند و انواع مختلف داده ها می توانند کار های مختلفی انجام دهند، در این بخش می خواهیم به بررسی انواع داده ها در PHP بپردازیم، با ما همراه باشید

نظری بدهید
نام و نام خانوادگي :
ايميل شما :
وبسايت شما :
نظر شما :
سوال امنيتي:
8+0=